MEĐUNARODNI KONGRES RESUSCITACIONOG SAVJETA REPUBLIKE SRPSKE “ZNANJE (NI)JE IZBOR”

MEĐUNARODNI KONGRES RESUSCITACIONOG SAVJETA REPUBLIKE SRPSKE
“ZNANJE (NI)JE IZBOR”

PREUZMITE AGENDU!

 

OTVARANJE KONGRESA-23.9.2022. u 17.00 časova ,Hotel Bosna ,Banjaluka

POZIVNO PISMO

Poštovani prijatelji,

Čast mi je i zadovoljstvo pozvati Vas na Međunarodni Kongres Resuscitacionog Savjeta Republike Srpske pod nazivom „Znanje (ni)je izbor“, koji se održava u Banjaluci, od 23.9.-25.9.2022.
Kongres je idealna prilika za promovisanje medicine i zdravstvene njege,sa posebnim akcentom na urgentna stanja. Predavači su istaknuti stručnjaci iz domaće i svjetske prakse, koji će doprinijeti razvoju zdravstvenog sistema, a sve sa ciljem povećanja kvaliteta zdravstvenih usluga.U toku Kongresa ćete imati priliku upoznati kolege i saradnike koji nisu medicinske struke , a svakodnevno svojim znanjem i hrabrošću pružaju sigurnost građanima kada je u pitanju spasavanje ljudskog života.Svim učesnicima ćemo omogućiti da pored usmenih i poster prezentacija prisustvuju i pokaznim i simulacijskim radionicama.U okviru Kongresa koji je namijenjen svi zdravstvenim radnicima i saradnicima,organizujemo Seminar za medicinske sestre pod nazivom „ZBRINJAVANJE HITNIH STANJA U ENDOKRINOLOGIJI“, na kojem ćemo razmjenom znanja pridonijeti razvoju sestrinske profesije i time podići kvalitet usluge ka pacijentima.
Raznovrsan program Kongresa i Seminara će sigurno biti odličan osnov za kreiranje budućnosti zdravstvenog sistema.

S poštovanjem,
Biljana Ćurguz-Predsjednik Savjeta

 

PREPORUKA ZA SMJEŠTAJ
Hotel Bosna, http://hotelbosna.com/
Hotel Moskva, https://www.hotelmoskva.net/

KOTIZACIJA
Za članove Savjeta kotizacija je besplatna.
Za ostale učesnike 100 KM (50 eura)

KOTIZACIJA OBUHVATA:
Kongresni materijal
Prisustvo na predavanjima i radionicama
Kafe pauze
Svečano otvaranje Kongresa
Svečana večera
Prisustvo Seminaru za medicinske sestre
Sertifikat

PRIJAVA RADOVA
Rok za prijavu radova- 26.8.2022.
Obavijest o prihvatanju radova- 01.9.2022.
Konačan program Kongresa – u izradi.

UPUTSTVO ZA PISANJE SAŽETAKA

OBAVEZNA POGLAVLJA: uvod, cilj, metodologija, rezultati, zaključak, ključne riječi
OBAVEZNI PODACI: ime i prezime, radno mjesto/organizacija, broj telefona, e-mail adresa.
Sažetak se piše fontom Times New Roman, veličina slova 12pt, do 250 riječi.
Autor se može pojaviti kao prvi autor u jednom radu, kao koautor u dva rada.
Radove koji su već objavljeni nećemo uzeti u razmatranje.
Obavezno naznačiti način izlaganja rada: usmena ili poster prezentacija.
Sažetak rada slati na e-mail adresu – kongresressrs@gmail.com

 

RADIONICE
Basic life support
Stop the bleed
EKG radionica
Simulacija hitnog pacijenta
NAPOMENA: prijave za radionice pošaljite na : SLEDEĆU FORMU!

SEMINAR ZA MEDICINSKE SESTRE “Zbrinjavanje hitnih stanja u endokrinologiji”
TEME :osnove endokrinologije za medicinske sestre
hiperglikemija, ketoacidoza, dijabetes u kardiološkim i urološkim stanjima
rad sa pacijentima oboljelima od dijabetesa
simulacija hitnih stanja kod pacijenta oboljelog od dijabetesa
Prijave slati na e-mail: kongresressrs@gmail.com

 

Poziv možete preuzeti OVDJE!

Ponude sponzorima preuzmite OVDJE!

EnglishGermanSerbian