BLS

Osnovna životna podrška

Osnovna životna podrška, ili BLS, se generalno odnosi na vrstu njege koju zdravstveni radnici, stručnjaci za javnu bezbjednost kao i slučajni prolaznici pružaju svima koji dožive srčani zastoj, respiratorni distres ili opstrukciju disajnih puteva. Zahtjeva znanje i vještine u kardiopulmonalnoj reanimaciji (KPR), korišćenju automatizovanih eksternih defibrilatora (AED) i otklanjanju opstrukcija disajnih puteva kod pacijenata svih uzrasta.

Na ovom kursu ćete naučiti osnovne vještine visokokvalitetne kardiopulmonalne reanimacije (KPR) za žrtve svih uzrasta. Vježbaćete pružanje ovih vještina kao jedan spasilac i kao član tima za više spasilaca.

Naravno, kao profesionalci, znamo koliko je važno ne samo da dobijete obuku koja vam je potrebna, već da to uradite što je moguće efikasnije, zbog čega naši BLS kursevi takođe uključuju funkcionalnost adaptivnog učenja, koja vam omogućava da dobijete personalizovane, fokusirane kurseve.

Certifikati stečeni nakon uspješno završenog kursa su međunarodno priznati.

Udruženje "RESUSCITACIONI SAVJET REPUBLIKE SRPSKE " je osnovano sa ciljem organizovanja trajnog stručnog usavršavanja medicinskih sestara, tehničara i doktora koji pružaju zdravstvene usluge vanbolničke i bolničke hitne medicine i zdravstvene njege.

EnglishGermanSerbian