PHTLS

Prehospitalno zbrinjavanje trauma pacijenata

Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) je prepoznat širom svijeta kao vodeći program kontinuirane edukacije za prehospitalnu hitnu traumatsku njegu. Misija PHTLS-a je da promoviše izvrsnost u upravljanju pacijentima sa traumama od strane svih pružalaca usluga uključenih u pružanje prehospitalne njege. 

PHTLS kursevi poboljšavaju kvalitet njege traume i smanjuju smrtnost. Program se zasniva na filozofiji koja naglašava tretman pacijenata sa multisistemskim traumama kao jedinstvenih entiteta sa specifičnim potrebama. PHTLS promoviše kritičko razmišljanje kao osnovu za pružanje kvalitetne njege.

Kurs koristi međunarodno priznati udžbenik PHTLS i pokriva sljedeće teme:

 

  • Fiziologija života i smrti
  • Procjena mjesta nesreće
  • Procjena pacijenata
  • Disajni putevi
  • Disanje, ventilacija i oksigenacija
  • Cirkulacija, krvarenje i šok
  • Pacijenti sa invaliditetom
  • Simulacije pacijenata

 

Certifikati stečeni nakon uspješno završenog kursa su međunarodno priznati.

Udruženje "RESUSCITACIONI SAVJET REPUBLIKE SRPSKE " je osnovano sa ciljem organizovanja trajnog stručnog usavršavanja medicinskih sestara, tehničara i doktora koji pružaju zdravstvene usluge vanbolničke i bolničke hitne medicine i zdravstvene njege.

EnglishGermanSerbian