Prvi simpozijum urgentne medicine 29. juna 2021. administrator

U periodu od 24. do 26. juna 2021. godine, u Mostaru je održan prvi simpozijum medicinskih sestara i tehničara urgentne medicine i hitne pomoći ”First symposium of emergency medicine & critical care nursing” u organizaciji Resuscitacionog savjeta Republike Srpske i Udruženja hitnih medicinskih tehničara Federacije Bosne i Hercegovine. U sklopu “12th days of BHAAS” medicinski tehničari iz Službe hitne medicinske pomoći JZU “Dom Zdravlja” Gradiška, Saša Mitrović i Slaviša Pavlović uzeli su aktivno učešće u ovom stručnom skupu i doprinjeli razvoju sestrinstva i urgentne medicine.

EnglishGermanSerbian