STOP THE BLEED

Povrede koje uključuju krvarenje se mogu desiti bilo gdje. Svi smo viđali da se to dešava prečesto – na vijestima ili u svakodnevnom životu. Krvarenje opasno po život može se desiti kod ljudi povrijeđenih u teškim nesrećama ili katastrofama. Umesto da budete svjedok, možete odmah da reagujete jer znate kako da ZAUSTAVITE KRVARENJE. Osoba pored žrtve koja krvari je ona koja ima najveće šanse da je spasi od krvarenja do smrti, budući da smrt usljed iskrvarenja može da nastupi već 2-3 minuta nakon povrede.

Naši instruktori će vas učiti koristeći materijale za obuku posebno razvijene za podučavanje tehnika kontrole krvarenja. Ne samo da će vas uputiti, već će vam biti na raspolaganju da provjere vaše pokrete dok vježbate tri različite akcije kontrole krvarenja. Oni će nastaviti da rade sa vama sve dok ne pokažete ispravne vještine da zaustavite krvarenje i spasite život.

Certifikati stečeni nakon uspješno završenog kursa su međunarodno priznati.

Udruženje "RESUSCITACIONI SAVJET REPUBLIKE SRPSKE " je osnovano sa ciljem organizovanja trajnog stručnog usavršavanja medicinskih sestara, tehničara i doktora koji pružaju zdravstvene usluge vanbolničke i bolničke hitne medicine i zdravstvene njege.

EnglishGermanSerbian